سوالات مصاحبه حضوری دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم)

سوالات مصاحبه حضوری دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم)

24صفحه بافرمت p d f

جدید وکاربردی نوشته شده توسط دانشویی دبیری رشته مشاوره دانشگاه فرهنگیان اصفهان.

مقدمه

ضمن آرزوی سربلندی و موفقیت برای یکایک شماداوطلبان عزیز در این جزوه گلچینی از مهمترین و کلیدی ترین مباحث دینی و مسائل روز را که در مصاحبه های استخدامی بیان میشود ارائه نموده ام. امیدوار هستیم که مطالعه ی این مطالب بتواند در افزایش اطلاعات و بهبود عملکرد شما مفید واقع شود.

سوالات مختلفی در مصاحبه های استخدامی پرسیده میشود این سوالات معمولا در مورد اطلاعات فردی، خانوادگی، تجربه و دانش و سوالاتی در مورد انتخاب شغل وعلاقه به ان شغل است. بنابراین داوطلبانی که تجربه ی بیشتری در مصاحبه های استخدامی دارند اغلب استرس کمتری هم دارند وموفق ترانداین جزوه به شماکمک می کند تااسترس کمتری داشته باشید سوالات مصاحبه چند نوع است ومعمولا مصاحبه هاازچندبخش تشکیل می شود

یکسری از سوالات در مصاحبه های استخدامی در مورد دانش و تجربیات خود فرد است. مثلا در مورد تجربیات کاری و وظایفی که قبلا داشتیم، (شخصیت فرد درجامعه ومحله زندگی، داشتن اعتباردرنزد مردم و…) درکل سالم بودن خودوخانواده

یکسری از سوالات دیگر نیز در مورد انتخاب شغل است مثلا انتخاب شغلی که مورد علاقه ی ما است و در آن استعداد داریم ممکن است در مورد انتخاب شغل مورد نظر نیز سوالاتی را بپرسند مثلا اینکه چرا این شغل را انتخاب کردیم و یا اینکه اهدافی که برای رسیدن به موفقیت در کسب و کار خود داریم چیست و چه میزان به شغلی که انتخاب کردیم علاقه داریم

در نهایت اینکه برای موفقیت در مصاحبه های استخدامی هرچقدر استرس کمتری واطلاعات بیشتری داشته باشیم مصاحبه ی موفقتری هم خواهیم داشت سعی کنید همیشه قبل از مصاحبه های استخدامی پرسش و پاسخ های متداول را تمرین کنید و آن تایم باشید و سر وقت برای مصاحبه آماده شوید چون این نشان دهنده ی نظم و توجه شما به کار و شغل خواهد بود.

مصاحبه دانشگاه فرهنگیان ازدوقسمت تشکیل شده است شما نگران نحوه مصاحبه نباشید محور کلی سئوال ها و مواردی که درمصاحبه اختصاصی مورد ارزیابی قرارمی گیرد رادرادامه توضیح خواهم داد.

نکات طلایی مصاحبه فرهنگیان

+

مهم ترین سوالات سیاسی روز واحکام

+

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

سوالات مصاحبه حضوری دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم)