پاورپوینت درمان دارویی اختلالات روانپزشکی در کودکان پیش دبستانی (7)

پاورپوینت درمان دارویی اختلالات روانپزشکی در کودکان پیش دبستانی..

پاورپوینت درمان دارویی اختلالات روانپزشکی در کودکان پیش دبستانی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 56

ž چالشهای متعددی برای درمان دارویی کودکان سنین پیش دبستانی وجود دارد:

ž این زمان دوره ی تکامل سریع نرونی شامل بازسازی سیناپسی است.

ž دانسیته ی سیناپسی کورتکس در سن 3 سا لگی به حد اکثر می رسد و با فرایند purning از 3 تا 7 سالگی اصلاح می شود.

ž میزان متابولیسم مغز بین 3 و 4 سالگی به اوج

ž سیستم آمینرژیک نقش مهمی در نرو ژنز، مهاجرت نرونی، رشد آکسونی و ایجاد سیناپس ها دارد و همچنین هدف بسیاری از داروهای روانپزشکی است.

ž بنا براین درمانگران با موضوع دشواری روبرو هستند. از یک سو عوارض قرار دادن مغز بسرعت در حال تکامل کودک پیش دبستانی در معرض داروها و از سویی دیگرپیامد های عدم درمان یک اختلال.

ž

خود می رسد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پاورپوینت درمان دارویی اختلالات روانپزشکی در کودکان پیش دبستانی (7)