زندگی نامه سعدی

دسته بندی: ادبیات

تعداد صفحات: 8 صفحه

شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی بی تردید بزرگترین شاعری است که بعد از فردوسی آسمان ادب فارسی را با نور خیره کننده اش روشن ساخت و آن روشنی با چنان تلألویی همراه بود که هنوز پس از گذشت هفت قرن تمام از تاثیر آن کاسته نشده است و این اثر تا پارسی برجاست همچنان برقرار خواهد ماند.

توضیحاتی به ثبت نرسیده است

  • زندگی نامه سعدی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

زندگی نامه سعدی