بررسی عوامل موثر در عدم استفاده و کاهش کارآیی از کارخانه های فرماندهی لجستیکی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 46 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 62

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

بررسی عوامل موثر در عدم استفاده و کاهش کارآیی از کارخانه های فرماندهی لجستیکی

مقدمه

حیات نظامی ملتها ثمره کوششها و تلاشهای آن در راه توسعه و تعالی تجهیزات و ابزارهای به کار گرفته شده در جنگها و دفاع از سرزمین خود بوده است و از طرفی جوامعی توانسته اند بهترین و بیشترین استفاده از امنیت جامعه خود را به برند که بیشترین تلاش آنها در حفظ و نگهداری و توسعه تکنولوژی سلاحهای دفاعی خود نموده اند. و اغلب مشکلاتی که از ناحیه امنیتی یک کشور را تهدید میکند فقدان سلاحهایی است که در مقابل تجاوزات دشمن قابلیت انعطاف نداشته وفرصتها را در زمانی که میتوانستند به توسعه سلاحهای تکنولوژی و دفاعی بپردازند از دست داده اند. و یا در نگهداری تجهیزات خود کوتاهی نموده اند و رکود در پیشرفت.

و از جهتی امروزه ارتش های بزرگ دنیا شالوده و اسا قدرت رزمی خود را بر پایه پیشرفت صنایع و کارخانجات پشتیبانی کننده و قدرت نگهداری از تجهیزات بنا نهادند، این ارتش ها اخیراً سرمایه گذاری عظیمی برای طراحی و بکارگیری تکنولوژی در کارخانجات و کارگاههای تعمیراتی خود نموده و با این روش توانسته اند تا حدودی نقاط ضعف موارد تعمیراتی خود را برطرف نمایند. قدرت نگهداری یک نیرو زمانی نقش حیاتی می یابد که تحت محاصره اقتصادی قرار گیرد و صنایع پشتیبانی لجیستیکی آن کشور را از طرف کشورهای سازنده سلاحها دچار نحریم تسلیحاتی شود. کشور ما نیز از تبتدای جنگ تحمیلی تحت تحریم تسلیحاتی قرار گرفته و بعلت تحریم های بوجود آمده که خجم زیادی از تجهیزات نهاجا بخصوص تجهیزات آفندی (هواپیماها) و پدافنذی (رادارها، تجهیزات و توپهای زمین به هوا) که اکثراً ساخت کشورهیا غربی علی الخصوص امریکا بوده زویم گیر شده اند. علی رغم اینکه در طول جنگ تحمیلی و بعد از آن توانستیم دشمنان را از رسیدن به اهدافشان ناکام بنمائیم اما کاملاً نتوانستیم به سامان دادن بعضی از واحدهای پشتیبانی کننده ازجمله کارخاتجات نهاجا آنطور که شایسته است بپردازیم و نارسائیهای موجود را مرتفع نمائیم.

و عواملی وجود داشته و دارند که در کاهش کارآئی این کارخانجات موثر بوده و تاکنون چاره یا اندیشیده شنده است و فقدان تجهیزات مورد نیاز و شعبات مورد نیاز و نبودن یک ساختار سازمانی مناسب و نبودن یک مدیریت توانمند و فقدان یک سیستم ایمنی مناسب در محیط کارخانجات و فقدان آموزش های مورد لزوم کارکنان کارخانجات متغیرهایی هستند که در کاهش کارآئی مؤثر هستند و محقق در صدد است این نارسائیها را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داده و جهت مرتفع کردن این مشکلات راه کارهائی ارائه نمایند باشد تا در هرچه بهینه استفاده نمودن از این کارخانجات بتواند در پشتیبانی لجستیکی یگانهای نهاجا در نهایت بالا رفتن توان عملیاتی نهاجا میباشد مؤثر افتد.

کلمات کلیدی:

ساختار سازمانی

وضعیت استفاده منابع در نهاجا

وضعیت ایمنی و وضعیت آموزش

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

بخش اول: مقدمه

بخش دوم: بیان و تشریح مسئله مورد تحقیق

بخش سوم: هدف از انجام تحقیق

بخش چهارم: اهمیت موضوع مورد مطالعه

بخش پنجم: زمینه ها و فرضیه های اهم

فصل دوم: مطالعه منابع

بخش اول, مطالعه تحقیقهای انجام شده قبلی

بخش دوم: مصاحبه با افراد صاحب نظر

بخش سوم: مطالعه منابع و مدارک مرتبط با موضوع تحقیق

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

بخش اول: جامعه مورد تحقیق

بخش دوم: نمونه و رفتارهای نمونه گیری

بخش سوم: تعاریف عملیاتی متغیرهای مورد تحقیق

بخش چهارم: تعیین روش های جمع آوری اطلاعات مورد نیاز

بخش پنجم: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات:

فصل پنجم: نتایج پیشنهادات و محدودیتها در عمل

بخش اول: نتایج

بخش دوم: پیشنهادات

بخش سوم: محدودیتها در عمل

منابع

  • بررسی عوامل موثر در عدم استفاده و کاهش کارآیی از کارخانه های فرماندهی لجستیکی
  • وضعیت کارخانجات موجود در نهاجا
  • بررسی عوامل موثر در عدم استفاده و کاهش کارآیی از کارخانه های فرماندهی لجستیکی
  • دانلود پایان نامه رشته مدیریت
  • دانلود پایان نامه مدیریت
  • ساختار سازمانی نهاجا
  • کارخانجات و کارگاههای جدید در نهاجا
  • وضعیت استفاده منابع در نهاجا
  • وضعیت ایمنی و وضعیت آموزش
  • کارخانجات فرماندهی لجستیکی نهاجا

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی عوامل موثر در عدم استفاده و کاهش کارآیی از کارخانه های فرماندهی لجستیکی