علل وانگیزه جعل سند رسمی

دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 49 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 13

مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی

* با تشکر از علی توسلی مدرس دانشگاه و سر دفتر اسناد رسمی استان خوزستان که مطالب خود را در سایت قرار دادند.

تعریف انگیزه:

انگیزه عبارت است از آن سود یا منفعتی که انسان به خاطر آن رفتاری را انجام می دهد. انگیزه آن چیزی است که باعث ظهور عنصر (1) معنوی جرم می شود، انگیزه aتنها می aتواند در جرائم عمدی قابل تصور باشد. انگیزه با عنصر معنوی تفاوت دارد ولی وجه اشتراک تنها در مادی نبودن آنهاست. انگیزه همان هدف مجرم نیز می تواند باشد. به خاطر عنصر انگیزه است که جرائم به دو صورت بروز می کند جرائم مطلق و جرائم مقید. جرائم مطلق نیز می توانند بدون انگیزه باشند و می توانند جرائم مطلق باشند که در آنها انگیزه شرط است و جرائم مقید بدون دخالت انگیزه نیز هست. جرائم مقیدی که در آنها انگیزه شرط است. مثال برای جرم مطلق بدون دخالت انگیزه جرم موضوع ماده 524 قانون مجازات اسلامی در باب جعل احکام یا امضاء مقام رهبری یا رأسای قوای سه گانه است که در این ماده جرم با هر انگیزه ای صورت پذیرد.

در این ماده جرم با هر انگیزه ای صورت پذیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود یعنی جرمی مطلق بدون دخالت انگیزه. مثال برای جرائم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است جرم موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامی در باب تشکیل یا اداره جمعیت است این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیز نیاز ندارد ولی انگیزه در آن تأثیر دارد و انگیزه باید بر هم زدن امنیت کشور باشد. مثال جرایم مقید بدون دخالت انگیزه جرم موضوع ماده 206 قانون مجازات اسلامی در باب قتل عمد با هر انگیزه صورت گیرد تأثیری در وقوع قتل ندارد و جرم محقق می شودمثال جرائم مقیدی که در آنها انگیزه شرط است جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه در قانون نداریم نکته مهم این است که هر انگیزه می تواند انگیزه های دیگری را در پی و درون خود داشته باشد به عنوان مثال در ماده 498 قانون مجازات اسلامی انگیزه بر هم زدن امنیت کشور است ولی شاید انگیزه بر هم زدن امنیت کشور بدست آوردن قدرت سیاسی باشد و انگیزه تحصیل قدرت نیز می تواند تحصیل مال باشد.

کلمات کلیدی:

جرائم

جرم جعل

جعل سند رسمی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات 2

تعریف انگیزه: 2

تعریف جعل اسناد: 3

ماده 523 قانون مجازات اسلامی 1375 در تعریف جعل آورده: 3

منابع قانونی جرم جعل اسناد رسمی: 3

فصل دوم: انگیزه جعل اسناد رسمی توسط اشخاص در جامعه 4

1) جهل علت جعل: 4

2 انگیزه اضطرار و جعل: 6

3 وضع مقررات نامتناسب و مالیات سنگین و جعل: 7

4 سرقت با انگیزه جعل سند رسمی: 9

5 جعل با انگیزه سیاسی: 10

فصل سوم: موارد پیشگیری جعل در سند 11

الف) در خصوص جعل اسناد رسمی اتومبیل ها: 11

ب) انگیزه خرید اتومبیل های تصادفی: 12

نتیجه گیری: 13

منابع و مأخذ: 13

  • خرید مقالات حقوقی
  • جرم جعل
  • انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
  • مقالات ترجمه شده
  • همکاری در فروش
  • جعل سند رسمی
  • دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی
  • مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی
  • جرائم

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

علل وانگیزه جعل سند رسمی