پاورپوینت بررسی روش های کلی اکتشاف نفت

دسته بندی: فنی و مهندسی

عنوان مقاله: بررسی روش های کلی اکتشاف نفت

تعدادصفحات: 26

قالب: پاورپوینت

قیمت: 4000

شرح مختصر:

در بخش بالا دستی نفت اولین مرحله برای دست یابی به نفت و بهره برداری از آن، اکتشاف مخازن نفتی است. ابتدا با توجه به مطالعات سطحی و صحرایی محیط، مجموعه ای از اطلاعات اولیه بدست می آید و اولویت های اکتشاف برای استفاده از روش های دیگر مشخص می شود.

فهرست:

روش های سطحی

گرانی سنجی

میدان های الکترومغناطیسی

لرزه نگاری

لرزه نگاری دریایی

لرزه نگاری سه بعدی

لرزه نگاری دو بعدی

لرزه نگاری چهاربعدی

ژئوشیمی آلی

تکنیک اندازه گیری گاز جذب شده به وسیله خاک:

محدودیت ها وعدم قطعیت ها:

مزایای اکتشاف ژئوشیمیایی

چاه های اکتشافی:

تطبیق کلیه ی اطلاعات اکتشافی و مدل سازی مخزن

عنوان مقاله: بررسی روش های کلی اکتشاف نفت

تعدادصفحات: 26

قالب: پاورپوینت

قیمت: 4000

شرح مختصر:

در بخش بالا دستی نفت اولین مرحله برای دست یابی به نفت و بهره برداری از آن، اکتشاف مخازن نفتی است. ابتدا با توجه به مطالعات سطحی و صحرایی محیط، مجموعه ای از اطلاعات اولیه بدست می آید و اولویت های اکتشاف برای استفاده از روش های دیگر مشخص می شود.

فهرست:

روش های سطحی

گرانی سنجی

میدان های الکترومغناطیسی

لرزه نگاری

لرزه نگاری دریایی

لرزه نگاری سه بعدی

لرزه نگاری دو بعدی

لرزه نگاری چهاربعدی

ژئوشیمی آلی

تکنیک اندازه گیری گاز جذب شده به وسیله خاک:

محدودیت ها وعدم قطعیت ها:

مزایای اکتشاف ژئوشیمیایی

چاه های اکتشافی:

تطبیق کلیه ی اطلاعات اکتشافی و مدل سازی مخزن

  • اکتشاف نفت. نفت اکتشاف مخازن نفتی گرانی سنجی میدان های الکترومغناطیسی لرزه نگاری چاه های اکتشافی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پاورپوینت بررسی روش های کلی اکتشاف نفت