پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی – هزینه ها و فایده ها

دسته بندی: پاورپوینت

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 22 اسلاید

عناوین:

فناوری اطلاعات و نقش آن در کسب و کارهای امروزی

سیستمهای اطلاعاتی و زنجیره تأمین (زنجیره ارزش اطلاعات)

سیستمهای اطلاعاتی مختلف در درون سازمان

فواید (سود) ناشی از سیستمهای اطلاعاتی در بنگاه های اقتصادی

نمونه هایی از کاهش هزینه ها با استفاده از سیستمهای اطلاعاتی

ضررهای احتمالی سیستمهای اطلاعاتی در بنگاه های اقتصادی

نمونه هایی از ضررهای ناشی از استفاده نادرست ازسیستمهای اطلاعاتی

هزینه های ایجاد و استفاده از سیستمهای اطلاعاتی

روشهای ممکن برای ایجاد یک سیستم اطلاعاتی

نکات مربوط به خرید یا ایجاد یک سیستم اطلاعاتی

یک نمونه سیستم تولید غیر متمرکز (اهداف سیستم)

بدون استفاده ماندن حجم بسیار زیادی از امکانات تولیدی

فرآیند ایجاد یک واحد تولیدی

شماتیک سیستم

کاربران سیستم

یک مسأله

دغدغه های مدیر عامل

چند نمونه (سیستمهای ثبت مالکیت زمین و مسکن)

  • پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت
  • سیستمهای اطلاعاتی – هزینه ها و فایده ها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی – هزینه ها و فایده ها