نماز

دسته بندی: علوم اجتماعی و تربیتی

فرمت: docx

تعداد صفحه: 32 صفحه

چکیده. 2

مقدمه. 3

معنا و مفهوم نماز. 4

نماز موجب یاد خداست… 4

دوری از گناه. 5

نظافت و بهداشت: 6

انضباط و وقت شناسی: 6

چرا نماز می خوانیم؟ . 7

نقش نماز و تعالیم دینی در شخصیت جوانان.. 10

وظیفه خانواده در نماز فرزندان: 11

تأثیر نماز بر احساس امنیت روانی… 12

آثار و فواید فردی اجتماعی نماز. 14 نکات تربیتی نماز . 16

نماز و طبیعت… 16

نماز و ادب… 18

نماز و روح بزرگ… 18

نتیجه گیری… 19

چکیده

دوره جوانی از مهم ترین و حساس ترین دوره های زندگی انسان به شمار می رود; زیرا در این دوره جوانان به دنبال یافتن هویت خویش، در مسیر شکل دادن به شخصیتی متکی به خود گام برمی دارند. داشتن امنیت روحی و روانی در این دوره تاثیر به سزایی در هویت یابی جوانان دارد.

همه انسانها درتمام عمر، خصوصا دوران پر مخاطره جوانی نیازمند احساس امنیت و آرامش اند، اما بیشتر آنان نمی دانند که چگونه باید آن امنیت روحی و روانی را به دست آورند.

ازجمله راههای بسیار مهم و موثردر احساس امنیت روحی و روانی و کسب آرامش برای جوانان، ارتباط مستقیم و بی واسطه جوانان با پروردگارشان، یعنی نماز است. نماز، کبریایی و عظمتی دارد که خدای تعالی، آن را به عظمت توصیف می کند. خداوند متعال، چنین مقدّر کرده انسانهایی که با او ارتباط و بر نماز و ذکر او مداومت داشته باشند، به برکت نماز، در دنیا و آخرت سعادتمند و از حیات طیبه برخوردار گردند.

قرآن کریم برای پرورش شخصیت انسانها و ایجاد تغییر در رفتار آنان، خصوصا در ایام جوانی، روش کار و ممارست عملی در زمینه افکار و عادات جدید رفتاری را (که در نظر دارد در نفوس آنان تحکیم بخشد)، به کارگرفته وبه همین منظور عبادات مختلفی چون نماز، روزه، زکات و حج و مانند آنها را واجب کرده است. در این بین نماز و ارتباط با خدا بیش از سایر عبادات به جوانان امنیت و آرامش روحی و روانی عطا می کند.

نماز به عنوان ذکر خدا به روح وروان تشنه جوان آرامش بخشیده، اطمینان خاطر درونی را در او تقویت می کند. چون نماز اقبال بخدا، و التجاء به اوست، روح ایمان را زنده می سازد، وبه جوان می فهماند که بجائی تکیه دارد که انهدام پذیر نیست، و به سببی دست زده که پاره شدنی نیست.

جوان نماز گزار هرگز دچار اضطراب ناشی از گناه نمی شود، احساسی که بسیاری از جوانان بی نماز از آن رنج می برند این عدم اضطراب جوان نماز گزار نتیجه و ثمره ارتباط او با خالق مهربان اوست. جوان نمازگزار دیدگاه خاصی به هستی دارد، دیدگاه ویژه جوانان نمازگزار به زندگی در دنیا و ثبات شخصیت آنها باعث می شود که همواره احساس آرامش و امنیت روحی و روانی نموده، در مقابل افت و خیزهای غیر منتظره زندگی دچار ترس و اضطراب نشوند، و در نتیجه به حذف آن گروه از تغییرات هیجانی که سبب بهم خوردن امنیت روحی و روانی آنان است، از زندگی خود بپردازند.

  • دانلود

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

نماز